Policy

VIKTIGT om

ID-märkning!

Policy för omhändertagande av upphittad katt.

Bakgrund

Det finns hundratusentals katter som saknar ägare eller som övergivits av sin ägare. Kattungar föds av dessa hemlösa och övergivna katter. Många blir förvildade och många dör av svält, köld, sjukdomar eller blir uppätna av rävar och andra rovdjur.

Eskilstuna Djurskyddsförening driver ett djurhem vars främsta syfte är att ta hand om så många hemlösa eller övergivna katter som vi kan, oavsett om de är skygga, skadade eller suka, med målet att hitta nya, bra hem för dessa. Vi har tillstånd enligt Djurskyddslagen §16 och följer Länsstyrelens regler för hur man ska driva ett djurhem för katter. Vi följer även Djurhemsföreningens riktlinjer för djurhem.

I vissa fall och i mån av plats och tid, tar vi hand om katter för omplacering. Detta gäller främst sådana katter som polis och länsstyrelse tagit hand om och som inte kan vara kvar i sina nuvarande hem och behöver därför omplaceras.

Omhändertagna katter placeras i karantän i 3 – 4 veckor där de blir undersökta av veterinär, avmaskade, vaccinerade, ID-märkta och kastrerade. Därefter placeras de på djurhemmet för att inom en rimlig tid kunna säljas och på så sätt få ett nytt hem. Vi ska hitta bra hem för de katter vi säljer.

Vi tillämpar inte principen (TNR) att ta in katter som kastreras och sedan släpps ut igen. Katter är domesticerade djur. De ska ha ett bra hem där de kan bli älskade!

Det händer att vi kan ge bidrag till kastrering av katter i privat ägo. Detta kommer att annonseras från fall till fall.

Vilka katter kan vi ta hand om?

Omhändertagna katter kan komma till oss på lite olika vägar:

·        Någon har ringt och anmält att det finns en eller flera katter som håller till någonstans.

Vi åker ut och fångar denna eller dessa.

·        Någon har tagit hand om en katt som inte verkar ha något hem och efter kontakt, kommer med katten till Djurhemmet. Vi gör vad vi kan för att förvissa oss om att det inte bara är ägaren som vill bli av med sin katt eller att det är någon som vill få bort grannens katt. Vi tar normalt inte hand om katt för omplacering om katten redan har ett hem. Undantag kan förekomma t. ex. i sådana fall då ägaren avlider eller blir oförmögen att ta hand om katten.

·        Vi hjälper polis eller Länsstyrelse att ta hand om de katter som kommer i kläm när de eller det sociala tar hand om människor som även är kattägare – även vanvårdsfall.

De omhändertagna katterna undersöks beträffande ID-märkning. För en ID-märkt katt försöker vi få tag i ägaren genom Jordbruksverkets kattregister. En sådan katt räknas som tillhörig en ägare men bortsprungen.

ID-märkta katter som vi omhändertagit, där vi inte kunnat hitta en registrerad ägare kommer,  efter polisens förklaring 18 juni 2014, ägandeskapet att överförs till Djurskyddet Eskilstuna efter 10 dagar.

Omhändertagen katt som inte är ID-märkt får vi räkna som vår efter 10 dagar. En sådan katt räknas som herrelös.

Vi försöker i båda fallen att hitta en ägare till katten genom att lista katten med kännetecken och plats där katten hittades på vår hemsida, djurhemsbloggen och andra tillämpliga media. Om ingen ägare hittats innan katten gått igenom vår normala process i karantän, blivit avmaskad, vaccinerad, ID-märkt och kastrerad samt fått ett nytt hem, anser vi processen fullförd och avslutad.

För upphittade katter som en ursprunglig ägare kräver tillbaka, bör ägaren betala för de tjänster som vi gett katten: mat, mediciner, veterinärvård etc.

Om vi har hittat ägaren skall denna, efter att ha identifierat sig som rättmätig ägare, hämta sin katt. Sedvanlig inackorderings-avgift utgår från den tidpunkt då ägaren identifierats och kontaktats.

För katt vars ägare lämnar denna till Eskilstuna Djurskyddsförening för omplacering, skall alltid ett intyg skrivas där ägaren överlåter ägandet till oss. Den ägare som lämnar över katten skall normalt även betala för vårt arbete med att omplacera katten.

När vi säljer en katt upprättar vi ett överlåtelsedokument där det finns stipulerat ett antal villkor för överlåtelsen. Vi försöker följa upp sålda katter.

Under den tid katten är hos oss för vi en noggrann journal över allt som händer denna, från den kommer till oss tills efter att den kommit till ett nytt hem.

Vilka katter kan vi fixa nya hem till?

Teoretiskt kan vi ta hand om runt 200 hemlösa katter per år. Då är våra karantänmöjligheter uttömda. I praktiken ligger maximum runt 175 katter per år men då får det inte förekomma några sjukdomar eller andra komplikationer. Dräktiga honor och om det blir många kattmammor med kattungar kan rubba dessa siffror. Detta begränsar på så sätt hur många katter vi kan ta emot och det maximala antalet katter som kan passera djurhemmet under ett år.

Djurhemmet Kälby förfogar över 4 byggnader.  I den största byggnaden (ett fd stall) finns ett stort rum med 10 platser för katter som är klara att säljas, + ett mindre rum, som används vid olika behov. Ex. katter som behöver extra lugn och ro eller som inackordering av våra medlemmars katter .

I direkt anslutning finns en separat karantänsbyggnad 8 platser, uppdelad med 4 platser på var sida.

I en liten stuga (Luthmanstugan) finns 2 rum som används till kattmammor med ungar och en

4:e stuga (Lillstugan), som inrymmer dels ett akutrum för katter med misstänkt sjukdom och dels ett förråd.

Under tiden hos oss har katterna kostat en massa pengar för mat, kattsand, medicin och veterinär och vi har jobbat med att socialisera katterna – de skall vänja sig vid att umgås med människor igen.

Det finns katter som är så pass gravt sjuka eller skadade att de inte går att behandla så de får ett värdigt liv och som veterinär bedömer bör avlivas. Vi följer alltid veterinärernas råd.

Katterna är undersökta och bedömda av veterinär. Vuxna katter vi säljer är kastrerade, avmaskade, vaccinerade och ID-märkta. Även kattungar som vi säljer är sociala, avmaskade, vaccinerade och ID-märkta med chip. Kastrering ska ombesörjas av den nya ägaren.
Ägaren ska därefter meddela oss detta och styrka att det är gjort.

Vi rekommenderar alla som köper katt av oss att hålla denna försäkrad.

Vårt mål är att ta hand om så många hemlösa katter som möjligt och få dessa placerade i nya goda hem. Det händer ibland att äldre katter, något skygga katter eller katter med speciella behov blir sittande lite längre innan vi hittar det rätta hemmet.

Personal och volontärer

För att kunna driva ett djurhem behövs det människor som ömmar för hemlösa katter och som har goda kunskaper om hur man ska sköta och vårda en hemlös katt.

För detta har vi dels anställd personal som arbetar hel- eller deltid 08.00 – 16.30, 5 dagar i veckan. Dels har vi volontärer som helt ideellt ställer upp under helger, semestrar och vid sjukdom bland personalen.


För vissa skygga katter, som behöver en extra lugn miljö, kan vi komma att behöva anlita ett tryggt

och lämpligt jourhem som resurs.


För den anställda personalen har vi regel någon form för bidrag – annars skulle vi inte ha haft denna möjlighet.

Katterna finns ju på Djurhemmet även utanför ordinarie arbetstid, varför vi är helt beroende av volontärer. Vi är kontinuerligt i stort behov av volontärer eftersom det ideella arbete som dessa utför, behöver fördelas på många personer. Volontärsarbetet måste ju passa in bland en massa andra behov som vi ju alla har – familj, hus och hem, arbete, hobbyer och andra åtaganden. Det är ett ständigt bekymmer att hitta volontärer som kan ställa upp på helgerna.

Det går att ta kontakt med djurhemmet per telefon under personalens arbetstid. Utanför denna tid finns det jourtelefon (samma telefonnummer som till djurhemmet) – dock inte hela dygnet.

Vårt veterinäravtal

Eskilstuna Djurskyddsförening har ett avtal med Evidensia Djurkliniken Eskilstuna där vi har en rabatt på veterinärvård. Alla rabatter gäller djur som är registrerade på Djurhemmet i Kälby.

Avtalet i sin helhet finns hos ordförande.

Vi har även rabatt på varor som behövs för sjukvårdande behandling av katter. Vi har även fri kremering av avlivade/döda katter.

Vårt avtal gäller katter men omfattar även smådjur som marsvin, kanin och hamster.

Det är endast vissa utsedda personer som har rätt att lämna djur till Djurkliniken. En förteckning finns hos Djurkliniken.

Hygien och smittskydd

I princip skall alla katter som tas in på Djurhemmet i Kälby anses vara smittobärare. Det är utifrån detta som vi tar hand om nyintagna katter.

De skall placeras i karantän! Även inackorderade katter som har fått gå fritt utomhus måste behandlas på detta sätt. Det räcker inte med att de är vaccinerade – de kan smitta de andra katterna på djurhemmet om de placeras där.

De inackorderade katterna har en egen avdelning hos oss.

Det är mycket viktigt att personal och volontärer inte rör sig mellan djurhem och karantäner utan att vidta stipulerade åtgärder i syfte att minska smittorisken. Det finns en separat instruktion för detta.


Vi har BioZone luftrenare installerade i alla våta utrymmen.

Andra små sällskapsdjur och hundar.

Som det är idag har vårt Djurhem endast kapacitet att ta hand om hemlösa katter men med möjlighet att förmedla omplaceringar av andra sällskapsdjur.

Som Djurskyddsförening har vi både plikt och möjlighet att agera utanför ”kattkonceptet”.

Vad vi gör och vad vi kan göra utöver detta, måste beslutas av styrelsen för Eskilstuna Djurskyddsförening från fall till fall.

Lite om vår ekonomi.

Det är uppenbart att vår verksamhet inte är något man kan tjäna pengar på. Varje katt kostar oss betydligt mer än det vi kan ta betalt vid försäljning. Därför behöver vi ständigt bidrag, sponsorer, donationer och gåvor av alla de slag för driften av djurhemmet.

Vi har avlönad personal under dagtid på vardagarna. Under helger, semestrar och storhelger sköts katterna av volontärer. Alla, anställda så väl som volontärer, gör ett engagerat och omfattande jobb!

Vår ekonomi är inte stabil. Den bygger på att alla är friska. När personal, volontärer eller katter blir sjuka åker våra kostnader upp. Det kan bli mycket dyrt att skaffa vikarier för sjuk personal! Det kan bli mycket dyrt att vårda och medicinera sjuka katter. Djurhemmet kan behöva helsaneras efter en epidemi. Det kan även vara svårt att skaffa volontärer under influensatider etc. Några få kan behöva lägga mycket tid på Djurhemmet. Det kan till och med bli för mycket för somliga!

Med lite otur kan vår ekonomi förstöras ganska snabbt. Det hände oss 2009/2010 och det kan hända igen. Vi är därför alltid försiktiga med alla utgifter och sparar där det går och vi jagar alla sätt att skaffa inkomster.