Uffe 2018-05-30

Så här har "insamlingskatten" Uffe det idag.

Kälby fick in c:a 7 000 kr i gåvor till Uffe´s veterinärvård. Tack alla ni som bidragit!