0

 

 

 

 


 

           

   Så här blir Du medlem

 

Var och en som vill verka för föreningens syften, enligt § 1 och 2 i förenings-

stadgarna, äger rätt att ingå i föreningen som medlem. Ett medlemskap kan

antingen vara som enskilt eller som ett familjemedlemskap, där då familje-

medlemmarna ingår som enskilda medlemmar. Dessa familjemedlemmar är

röstberättigade på föreningens medlemsmöten om de fyllt 15 år.

 

Efter förslag från styrelsen fastställes medlemsavgiften för nästkommande

år vid föreningens senaste årsmöte.

 

För verksamhetsåret 20142015 fastställdes följande medlemsavgifter:

 

Enskilt medlemskap       250 kr

Famljemedlemskap        300 kr

Ungdom under 18 år       100 kr


Avgiften gäller från och med 1 november 2009
 

Du kan ansöka om medlemskap på något av följande sätt:

 

·         Skicka in ett inbetalningskort med något av ovanstående belopp

till vårt Bangirokonto 851-5793.

 

OBS! Var väldigt noga med att du då anger fullständigt namn och

adress samt att inbetalningen gäller medlemskap. Vid familje-

medlemskap måste du också ange familjemedlemmarnas namn.

 

·         Via din internetbank. Ovanstående OBS gäller även om du gör din

     inbetalning via din Internetbank.

 

·         Skicka ett e-mail till Medlemsregistret

      

·        Besöka Djurhemmet Kälby där då personalen kan registrera dig och

där du då kan få ett särskilt inbetalningskort med dig.

 

När vi sedan har registrerat dig i vårt medlemsregister kommer du att få

ditt medlemskort på posten.

 

När du har blivit medlem kommer du även att Gratis erhålla

Tidskriften Djurskyddetvilken utkommer med 3 – 4 nummer per år. 

 

 

   Varför ska du bli medlem?


Djurskyddet Eskilstuna är en förening som på olika sätt bedriver djurskydd. Föreningens viktigaste och största aktivitet är att driva ett djurhem för
hemlösa katter.

Vårt Djurhem finns i Kälby där vi tar hand om 125 till 150 hemlösa katter varje år. Antalet kan variera beroende på om det är många kattmammor, om vi får kämpa
med sjukdomar, om det är svårt att hitta nya hem till katterna etc.

Djurhemmet drivs dels av betald arbetskraft (vardagar) och dels av ideellt
arbetande volontärer (helger och ledigheter).

Genom Sverige bedrivs även djurskydd på nationell nivå.


Därför
ska du bli medlem i Djurskyddet Eskilstuna:

Du blir delaktig i det djurskyddarbete som förening och förbund bedriver.

Du får möjlighet att engagera dig inom en stor organisation. Ditt engagemang är anslutning till förbundet Djurskyddet inget som krävs men är en möjlighet om du känner för det.

Du får möjlighet att delta i det ideella arbetet som behövs för att vi ska kunna driva Djurhemmet på Kälby. Vi är i ständigt behov av volontärer till Djurhemmet men även detta arbete är frivilligt.

Du får en möjlighet att engagera dig i vårt kontinuerliga arbete med att göra PR för vår förening och vårt arbete och att på alla tänkbara sätt skaffa pengar till verksamheten. Känner du att du kan bidra här är vi mycket tacksamma.

Du får information om pågående djurskyddsarbete i Eskilstuna, i Sverige och utomlands, bland annat genom förbundets medlemstidning eller vid ett av våra medlemsmöten.

Du får en möjlighet att utan kostnad kunna delta i Föreningen Strömsholm föreläsningar om katter, hundar, andra smådjur och djur i människans tjänst.

Du får nya vänner – vänner som månar om djurens välfärd och som engagerar sig i hjälparbete för hemlösa katter.

Djurskyddet Eskilstuna behöver det bidrag som din medlemsavgift ger!

 

 

Djurskyddet Eskilstuna • Kälby 1 • 633 69 Skogstorp • Org.nr. 818000-5913  © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.djurskyddet-eskilstuna.se