Våra boxfaddrar

Katthemmet - Vuxna katter och leveransklara kattungar över 13 veckor

Box

Katt (just nu)

Boxfadder

Boxfadder

Katt (just nu)

Box



10



Lurven

Linda Jungstedt och Andreas, Monica Jungstedt

Elisabeth Wiik  



 



5



9



Sessan
 

Djurspecialisten Susan Grape



 



4



8



Malin

Eva Zetterström Yvonne Hedin, Astrid & Jan Malmqvist



Pandora
 


3



7



 

Anna-Maija Blomster                    





2



6




 

Erika Ivarsson Lennart Jensen



 



1

Box 3 - 4, 6-7 och 9-10 kan bli en dubbelbox med större yta. Kan då användas vid tex ett "långtidsboende"

Luthmanstugan -
Kattmammor med kattungar

Rum

Katt
(
just nu)

 Boxfadder  

  Boxfadder                     

Katt
(
just nu)

Rum



1


Anna, Ulf, Marcus, Linette och Indra Kalmerén         

 
Annika och Marie Svensson, Ellen och Sune Karlsson


Fia
med
3 ungar



2



Lillstugan
Boxfaddrar:  Sanna Holmberg och Mats Zetterström.
Aino Zetterström


Siri med 4 kattungar